LATLIT_logo_LIT_full_RGB

Projektas „Vandens resursų panaudojimas eko turizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje“ (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 įgyvendinama pagal programą Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos 2014–2020 m. nuo 2018 m. gegužės 2 d. ir tęsis iki 2019 m. lapkričio 1 d. Projekto tikslas – plėtoti turizmo galimybes Latgaloje ir Aukštaitijoje, gerinant rekreacinius objektus prie vandens objektų ir kuriant naujus ekologinio turizmo produktus ir paslaugas, taip didinant lankytojų skaičių pasienio regionuose Latvijoje ir Lietuvoje. Bendra projekto vertė – 618 194,06 Eurų. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 525 464,95 Eurų.

Ši informacija parengta  naudojant Europos Sąjungos finansinę  paramą. Už šios informacijos turinį atsako Preilių (Latvija) savivaldybė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.latlit.eu
www.europa.eu

1 maršrutas: „Keliauju dėl gamtos“

2 maršrutas: „Keliauju be limitų“

3 maršrutas: „7 dienos – 7 ežerai“