KONKURSO SĄLYGOS

 

UAB Walk15 (toliau – UAB Walk15) atlieka paslaugų pirkimą ir numato įsigyti papildytos realybės (AR) kodų, kurie būtų pritaikyti integracijai į #walk15 mobiliąją programėlę, įgyvendinant sporto projektą Nr. SRFFAV-2020-1-0046 „Mokyklos eina“ (toliau – Projektas), sukūrimo paslaugas. Projektas yra vykdomas pagal sutartį su Švietimo mainų paramos fondu. Projektas yra finansuojamas Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis. Projekto tikslai yra orientuoti į mokyklinio amžiaus vaikų auditoriją, jų fizinio aktyvumo skatinimą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, naudojant šiuolaikines technologijas.

 

Techniniai reikalavimai. AR kodai turi būti pritaikyti naudoti jau veikiančioje #walk15 mobiliojoje programėlėje. Naudojamos technologijos: React Native (CLI), viroReact, JavaScript (Java, Objective-C). Sprendimas bus integruojamas į esamą aplikaciją, naudojant viroReact karkasą. AR kodas turi būti sudarytas iš piešinio (2D arba 3D formatu), garso takelio, tekstinio objekto, testo, sudaryto iš 3 klausimų su vienu teisingu atsakymu, kuriuos bus norima atvaizduoti papildytos realybės scenose. Piešiniams bus pateikti konkretūs išmatavimai, kadangi atvaizduojant objektus privaloma nurodyti jų dydžius scenoje. Kuriant AR kodus ir jiems reikalingą vizualinį ar tekstinį turinį, reikia sukurti pagal konkrečią mokyklą, t.y. atrinkti kiekvienos mokyklos lokacijai tinkamus objektus istorine, kultūrine, geografine prasmėmis. AR kodai turi būti tinkami konkrečiai mokyklai iš 15 Projekte pasirinktų savivaldybių. Iš viso AR kodus ir jiems reikalingą turinį reikės sukurti 30 mokyklų.

 

Tiekėjas turi pateikti dokumentus (pasiūlymo techninį aprašymą) ir papildytos realybės (AR) kodo bent 2 pavyzdžius, leidžiančius įvertinti jo pasiūlymą pagal vertinimo kriterijus. #walk15 turi teisę derėtis su tiekėjais dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekdama ekonomiškiausio rezultato.

 

Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus turi būti tinkamai įgyvendinęs arba vykdo bent tris ar daugiau React Native aplikacijos kūrimo paslaugų sutartis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 30 proc.  pasiūlymo vertės. Tiekėjas taip pat turi atitikti kitus kvalifikacinius reikalavimus, numatytus konkurso sąlygose.

 

Perkamos paslaugos turi būti suteiktos per 30 dienų po sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 15 d. Sutartį planuojama pasirašyti ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 20 d.

 

Pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų. Vertinimo kriterijų lyginamasis svoris: Kaina – 40 balų, Kokybė – 60 balų. Kokybės kriterijus susidarys iš: siūlomų ekspertų patirties (10 balų), AR kodo bendros struktūros ir sukūrimo koncepcijos (10 balų) bei AR kodo dizaino ir siužeto, paremto istorine kultūrine, geografine prasmėmis, iliustruojančio bent 2 pasirinktų mokyklų lokacijai tinkamus objektus (iš mokyklų sąrašo pateikiamo techninėje specifikacijoje) (40 balų). Bus vertinami tik konkurso dokumentų reikalavimus atitinkantys tiekėjų galutiniai pasiūlymai. Pasiūlymas nebus vertinamas ir bus atmetamas, jeigu pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, taip pat kitais konkurso sąlygose ir Apraše numatytais atvejais.

 

Pasiūlymų teikimas. Jeigu susidomėjote, kviečiame pateikti pasiūlymą. Pasiūlymo dokumentacijoje turi būti nurodoma: tiekėjo atitiktis minimaliems kvalifikacijos reikalavimams pagal konkurso sąlygas, pasiūlymo techninis aprašymas ir papildytos realybės (AR) kodo bent 2 pavyzdžiai, siūloma bendra kaina, į kurią turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

 

Pasiūlymus prašome siųsti elektroniniu paštu Walk15 atsakingam asmeniui Justinai Verbickaitei: justina@walk15.lt iki 2020 m. lapkričio 11 d., 10 val. Laiško temoje prašome nurodyti „Paraiška konkursui dėl AR kodų kūrimo“.

Jei turite papildomų klausimų arba pageidaujate gauti konkurso sąlygas, maloniai prašome kreiptis į Justiną Verbickaitę justina@walk15.lt, tel. +37069979877.